Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.21 %
  • Khác
    98.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Ngọc Ánh Phó Tổng Giám đốc 1.5417675E7 34.862 % 30/03/2018
Phạm Phúc Toại Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.1133197E7 25.174 % 30/06/2015
Lê Tấn Kiệt 3001750.0 6.787 % 08/03/2017
Phạm Hoàng Long Phó Tổng Giám đốc 1513500.0 3.422 % 30/06/2015
Phạm Thị Thu Hiền 1500003.0 3.392 % 30/06/2015
Lê Tấn Thiệt 1437570.0 3.251 % 30/06/2015