Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.1 %
  • Khác
    87.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Dệt Hà Nam 1500000.0 7.5 % 04/04/2017
Đinh Thị Minh Hằng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1406000.0 7.03 % 31/12/2016
Kenneth Rudy Kamon 1204700.0 6.024 % 29/03/2016
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị 1012000.0 5.06 % 31/12/2014
COTANA., JSC 629400.0 3.147 % 05/02/2016