Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.99 %
  • Khác
    89.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Dệt Hà Nam 1,900,000 9.5 % 25/09/2013
Kenneth Rudy Kamon 1,204,700 6.02 % 29/03/2016
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị 1,012,000 5.06 % 31/12/2014
COTANA., JSC 629,400 3.15 % 05/02/2016