Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.2 %
  • Khác
    87.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đinh Thị Minh Hằng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1406000.0 7.03 % 31/12/2016
Kenneth Rudy Kamon 1204700.0 6.024 % 29/03/2016
Công ty TNHH Dệt Hà Nam 1100000.0 5.5 % 11/05/2017
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị 1012000.0 5.06 % 31/12/2014
COTANA., JSC 629400.0 3.147 % 05/02/2016