Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.92 %
  • Khác
    91.08 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị 1.02E7 51.0 % 30/06/2017
Kenneth Rudy Kamon 1250300.0 6.252 % 07/04/2017
Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA 629400.0 3.147 % 05/02/2016