Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HID: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.18 %
  • Khác
    95.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Quang Huân Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.5791138E7 27.68 % 11/10/2018
Nguyễn Thị Hồng Lan 4791140.0 8.398 % 12/03/2018
Đoàn Ngọc Hiếu Thành viên Hội đồng quản trị 4000000.0 7.012 % 11/10/2018