Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HID: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.66 %
  • Khác
    95.34 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Quang Huân Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.5791138E7 48.515 % 11/10/2018
Nguyễn Thị Hồng Lan 4791140.0 14.72 % 12/03/2018
Đoàn Ngọc Hiếu Thành viên Hội đồng quản trị 4000000.0 12.289 % 11/10/2018
Đỗ Tiến Dũng 2288000.0 7.029 % 22/05/2018
Nguyễn Đức Quyết 1000450.0 3.074 % 11/10/2018