Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HID: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.11 %
  • Khác
    94.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Quang Huân Chủ tịch Hội đồng quản trị 5791138.0 17.792 % 13/07/2018
Nguyễn Thị Hồng Lan 4791140.0 14.72 % 12/03/2018
Đỗ Tiến Dũng 2288000.0 7.029 % 22/05/2018