Công ty Cổ phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy (HHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.33 %
  • Khác
    92.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 1.00489334E8 37.254 % 04/10/2016
Công ty Cổ Phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy 1.00489334E8 37.254 % 10/11/2016