Công ty Cổ phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy (HHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.28 %
  • Khác
    88.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 100,489,334 37.25 % 04/10/2016
Công ty Cổ Phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy 80,416,282 29.81 % 17/08/2016
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 12,807,566 4.75 % 27/04/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 11,889,085 4.41 % 14/03/2016