Công ty Cổ phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy (HHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.37 %
  • Khác
    91.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ Phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy 1.00489334E8 37.254 % 10/11/2016
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 1.00489334E8 37.254 % 04/10/2016
Đỗ Hữu Hạ Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.48E7 5.487 % 21/04/2017