Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.64 %
  • Khác
    98.36 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lưu Huy Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 2570368.0 7.366 % 28/06/2018
Lưu Huy Hoàng 1367300.0 3.918 % 28/06/2018
Nguyễn Hữu Hoan Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1201812.0 3.444 % 28/06/2018