Công ty Cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Quốc Giang Thành viên Hội đồng quản trị 885000.0 15.01 % 20/10/2015
Tạ Quốc Bình 732228.0 12.419 % 20/10/2015
Phan Thị Thu Hương 450722.0 7.644 % 13/02/2017
Bùi Kỳ Phát Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 391855.0 6.646 % 29/06/2016
Võ Sỹ Dởng Chủ tịch Hội đồng quản trị 330760.0 5.61 % 08/05/2015
Phan Hưng Thành viên Hội đồng quản trị 251824.0 4.271 % 20/10/2015
Bùi Thị Hồng Linh 202249.0 3.43 % 31/12/2015