Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà (HFX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Một Thành Viên Haprosimex 342000.0 26.929 % 31/12/2012
Nguyễn Văn Hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 163700.0 12.89 % 30/06/2015
Nguyễn Ngọc Vân Thành viên Hội đồng quản trị 67880.0 5.345 % 30/06/2015
Bùi Thị Thu Hà Thành viên Hội đồng quản trị 63060.0 4.965 % 30/06/2015
Trần Thị Minh Thành viên Hội đồng quản trị 40000.0 3.15 % 31/12/2016