Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (HFS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội - Công ty cổ phần 4902800.0 49.028 % 24/11/2017
Công ty cổ phần Thương mại và du lịch Ngân Anh 2194000.0 21.94 % 24/11/2017
Công ty TNHH MOTOR N.A 2100000.0 21.0 % 24/11/2017