Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (HES: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65.29 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    34.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Du lịch Hà Nội 4270000.0 45.927 % 13/10/2016
Tập đoàn Bảo Việt 1800000.0 19.36 % 13/10/2016
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen 938565.0 10.095 % 05/04/2017
Công ty TNHH Trí Thành 525000.0 5.647 % 13/10/2016
Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô 470500.0 5.061 % 13/10/2016