Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh (HDP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.17 %
  • Khác
    99.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đăng Phát Phó Tổng Giám đốc 427,127 5.47 % 18/04/2019
Lê Quốc Khánh Đại diện công bố thông tin 425,395 5.45 % 18/04/2019
Lê Hồng Phúc Chủ tịch Hội đồng quản trị 366,264 4.69 % 18/04/2019
Lê Đăng Khoa 345,939 4.43 % 18/04/2019
Võ Đức Nhân Phó Tổng Giám đốc 341,850 4.38 % 18/04/2019
Lê Thị Thanh Vân 314,600 4.03 % 18/04/2019
Nguyễn Thị Hậu 289,561 3.71 % 18/04/2019