Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (HDO: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.56 %
  • Khác
    99.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Văn Hùng Phó Tổng Giám đốc 2,431,608 14.46 % 30/06/2015
Nguyễn Văn Công 1,400,000 8.32 % 03/07/2017
Dương Thị Hằng Thành viên Hội đồng quản trị 1,153,400 6.86 % 30/06/2015