Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (HDO: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.53 %
  • Khác
    99.47 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Văn Hùng Phó Tổng Giám đốc 2,431,608 16.25 % 30/06/2015
Dương Thị Hằng Ủy viên Hội đồng quản trị 1,153,400 7.71 % 30/06/2015
Jun Takagi 822,800 5.5 % 31/12/2014
UB FUNDS SPC LTD 573,900 3.84 % 17/11/2015