Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    18.37 %
  • Khác
    81.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
LUCERNE ENTERPRISE LTD 4544368.0 9.097 % 27/06/2018
Đoàn Hữu Thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị 4259153.0 8.526 % 27/06/2018
ASEAN Deep Value Fund 2494569.0 4.994 % 27/06/2018
Balestrand Limited 2371320.0 4.747 % 27/06/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 2113658.0 4.231 % 28/08/2018
Nguyễn Thị Thanh Hà 1764308.0 3.532 % 27/06/2018