Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.66 %
  • Khác
    79.34 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
LUCERNE ENTERPRISE LTD 4057471.0 9.301 % 20/01/2017
Đoàn Hữu Thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị 2802815.0 6.425 % 01/12/2016
ASEAN Deep Value Fund 2575294.0 5.904 % 30/06/2017
Balestrand Limited 2117250.0 4.854 % 01/12/2016
Nguyễn Thị Thanh Hà 1575275.0 3.611 % 01/12/2016