Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.8 %
  • Khác
    79.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 5275249.0 12.832 % 01/12/2016
LUCERNE ENTERPRISE LTD 4057471.0 9.87 % 20/01/2017
Đoàn Hữu Thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị 2802815.0 6.818 % 01/12/2016
ASEAN Deep Value Fund 2228126.0 5.42 % 20/01/2017
Balestrand Limited 2117250.0 5.15 % 01/12/2016
Nguyễn Thị Thanh Hà 1575275.0 3.832 % 01/12/2016
Hodeco 1456399.0 3.543 % 01/12/2016
Vietnam Investment Limited 1306908.0 3.179 % 01/12/2016