Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    11.7 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.57 %
  • Khác
    70.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
LUCERNE ENTERPRISE LTD 4057471.0 9.097 % 20/01/2017
Đoàn Hữu Thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị 3802815.0 8.526 % 13/11/2017
ASEAN Deep Value Fund 2227294.0 4.994 % 03/04/2018
Balestrand Limited 2117250.0 4.747 % 01/12/2016
Nguyễn Thị Thanh Hà 1575275.0 3.532 % 01/12/2016