Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    3.09 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27.01 %
  • Khác
    69.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Sovico 1.30899221E8 13.343 % 14/12/2017
Phạm Văn Đẩu Giám đốc Tài chính 4.2182999E7 4.3 % 14/12/2017
Nguyễn Thị Phương Thảo Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.596158E7 3.666 % 14/12/2017