Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex (HCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.94 %
  • Khác
    83.06 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Xuất nhập khẩu Intimex 3355981.0 51.484 % 21/06/2017
Peter Eric Dennis 474725.0 7.283 % 21/06/2017
ASEAN Deep Value Fund 312043.0 4.787 % 21/06/2017