Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.25 %
  • Khác
    99.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Kỳ Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị 5074793.0 29.711 % 21/06/2018
Phạm Đức Duy Phó Tổng Giám đốc 1773252.0 10.382 % 21/06/2018
Phạm Thị Kim Thoa 1290485.0 7.555 % 13/08/2018
Đào Viết Trúc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1103353.0 6.46 % 21/06/2018
Nguyễn Thị Thúy Thành viên Hội đồng quản trị 950748.0 5.566 % 21/06/2018
Bùi Ngọc Phương Phó Tổng Giám đốc 657993.0 3.852 % 21/06/2018