Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    8.45 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.14 %
  • Khác
    91.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đinh Hữu Thảnh 5000000.0 15.152 % 02/12/2015
Trịnh Hoài Nam 5000000.0 15.152 % 31/12/2014
Nguyễn Đức Hà 4300000.0 13.03 % 31/12/2014
Phạm Văn Thuấn 4300000.0 13.03 % 31/12/2014
Nguyễn Hồng Trang 3642000.0 11.036 % 31/12/2014
Tổng công ty Du lịch Hà Nội 1540000.0 4.667 % 31/12/2014
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 1250100.0 3.788 % 31/12/2014