Công ty Cổ phần bao bì PP Bình Dương (HBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.71 %
  • Khác
    98.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Mai Văn Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 281720.0 19.724 % 30/06/2015
Lê Kim Phượng 163800.0 11.468 % 31/12/2014
Mai Hương Thành viên Hội đồng quản trị 123520.0 8.648 % 30/06/2015
Công Ty Cổ Phần Bao bì PP Bình Dương 106700.0 7.47 % 30/06/2015
Đỗ Thị Phương 88000.0 6.161 % 24/06/2015
Trần Thị Thanh Hương 70030.0 4.903 % 30/06/2015
Phạm Thị Thưởng 53810.0 3.767 % 30/06/2015