Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (HBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.24 %
  • Khác
    98.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thị Thanh Hương Thành viên Hội đồng quản trị 313056.0 16.439 % 19/06/2018
Mai Văn Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 201038.0 10.557 % 19/06/2018
Lê Kim Phượng 173100.0 9.089 % 15/08/2017
Mai Hương Thành viên Hội đồng quản trị 135595.0 7.12 % 25/05/2018
Mai Thị Thanh Hà Phó Tổng Giám đốc 63000.0 3.308 % 15/08/2017