Công ty Cổ phần bao bì PP Bình Dương (HBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.55 %
  • Khác
    98.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Mai Văn Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 281720.0 14.793 % 30/06/2015
Lê Kim Phượng 173100.0 9.089 % 15/08/2017
Trần Thị Thanh Hương 127270.0 6.683 % 20/11/2017
Mai Hương Thành viên Hội đồng quản trị 123520.0 6.486 % 30/06/2015
Mai Thị Thanh Hà Phó Tổng Giám đốc 63000.0 3.308 % 15/08/2017