Công ty Cổ phần bao bì PP Bình Dương (HBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.71 %
  • Khác
    98.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Mai Văn Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 281,720 19.72 % 30/06/2015
Lê Kim Phượng 163,800 11.47 % 31/12/2014
Mai Hương Ủy viên Hội đồng quản trị 123,520 8.65 % 30/06/2015
Công Ty Cổ Phần Bao bì PP Bình Dương 106,700 7.47 % 30/06/2015
Đỗ Thị Phương 88,000 6.16 % 24/06/2015
Trần Thị Thanh Hương 70,030 4.9 % 30/06/2015
Phạm Thị Thưởng 53,810 3.77 % 30/06/2015