Công ty Cổ phần bao bì PP Bình Dương (HBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.47 %
  • Khác
    98.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Mai Văn Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 281720.0 19.724 % 30/06/2015
Lê Kim Phượng 173100.0 12.119 % 15/08/2017
Trần Thị Thanh Hương 127270.0 8.911 % 20/11/2017
Mai Hương Thành viên Hội đồng quản trị 123520.0 8.648 % 30/06/2015
Đỗ Thị Phương 81350.0 5.696 % 10/08/2017
Mai Thị Thanh Hà Phó Tổng Giám đốc 63000.0 4.411 % 15/08/2017
Phạm Thị Thưởng 53810.0 3.767 % 30/06/2015