Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.05 %
  • Khác
    75.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Viết Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.4391867E7 15.078 % 25/01/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.4186271E7 14.863 % 25/07/2016
Chip Eng Seng Corporation Limited 4087833.0 4.283 % 30/06/2016
Vietnam Holding LTD 4013653.0 4.205 % 23/06/2016
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí 3419151.0 3.582 % 23/06/2016