Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.93 %
  • Khác
    69.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Viết Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 14,391,867 15.24 % 30/06/2016
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 14,186,271 15.02 % 25/07/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 4,786,958 5.07 % 23/06/2016
Chip Eng Seng Corporation Limited 4,087,833 4.33 % 30/06/2016
Vietnam Holding LTD 4,013,653 4.25 % 23/06/2016
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí 3,419,151 3.62 % 23/06/2016