Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.66 %
  • Khác
    78.34 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Viết Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.142902E7 16.503 % 16/01/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.9575555E7 15.075 % 02/01/2018
Chip Eng Seng Corporation Limited 5518575.0 4.25 % 30/06/2017
Vietnam Holding LTD 5418432.0 4.173 % 30/06/2017
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí 4615854.0 3.555 % 30/06/2017