Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.59 %
  • Khác
    76.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Viết Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.942902E7 15.079 % 30/06/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.9151466E7 14.863 % 30/06/2017
Chip Eng Seng Corporation Limited 5518575.0 4.283 % 30/06/2017
Vietnam Holding LTD 5418432.0 4.205 % 30/06/2017
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí 4615854.0 3.582 % 30/06/2017