Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.55 %
  • Khác
    76.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Viết Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.434353E7 17.516 % 23/08/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 3.1024512E7 15.823 % 08/11/2018
Chip Eng Seng Corporation Limited 8277863.0 4.222 % 29/05/2018
Vietnam Holding LTD 8127648.0 4.145 % 29/05/2018
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí 6923781.0 3.531 % 29/05/2018