Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.3 %
  • Khác
    71.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Viết Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.434353E7 17.632 % 23/08/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 3.2981082E7 16.933 % 30/07/2018
Chip Eng Seng Corporation Limited 8277863.0 4.25 % 29/05/2018
Vietnam Holding LTD 8127648.0 4.173 % 29/05/2018
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí 6923781.0 3.555 % 29/05/2018