Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.06 %
  • Khác
    91.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Tiến Dũng Đại diện công bố thông tin 1978954.0 17.802 % 09/03/2016
Vũ Thị Hạnh Ủy viên Hội đồng quản trị 1855457.0 16.692 % 09/03/2016
Công ty TNHH Nhựa Phước Thành 1191538.0 10.719 % 09/03/2016
Hoàng Đức Thành 808320.0 7.272 % 09/03/2016
Hoàng Đức Hùng 520000.0 4.678 % 17/06/2016
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Phúc 518674.0 4.666 % 14/07/2011
Đỗ Ngọc Thùy Trang Ủy viên Hội đồng quản trị 500000.0 4.498 % 09/03/2016
Đỗ Ngọc Oanh 410000.0 3.688 % 09/03/2016