Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.89 %
  • Khác
    92.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Tiến Dũng Đại diện công bố thông tin 1,978,954 17.8 % 09/03/2016
Vũ Thị Hạnh Ủy viên Hội đồng quản trị 1,855,457 16.69 % 09/03/2016
Công ty TNHH Nhựa Phước Thành 1,191,538 10.72 % 09/03/2016
Hoàng Đức Thành 808,320 7.27 % 09/03/2016
Hoàng Đức Hùng 520,000 4.68 % 17/06/2016
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Phúc 518,674 4.67 % 14/07/2011
Đỗ Ngọc Thùy Trang Ủy viên Hội đồng quản trị 500,000 4.5 % 09/03/2016
Đỗ Ngọc Oanh 410,000 3.69 % 09/03/2016