Công ty Cổ phần Rượu Hapro (HAV: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội - Công ty cổ phần 1800000.0 54.581 % 21/09/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội 600000.0 18.194 % 21/09/2017
Công ty Cổ phần Vang Thăng Long 400000.0 12.129 % 21/09/2017