Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.18 %
  • Khác
    91.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HABECO 1,873,800 60 % 30/06/2015
Lê Văn Hiếu Ủy viên Hội đồng quản trị 157,950 5.06 % 30/06/2015
Hoàng Chí Thanh 156,150 5 % 30/06/2015