Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.18 %
  • Khác
    99.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Nhân Bảo Chủ tịch Hội đồng quản trị 5742628.0 5.934 % 08/04/2016
Lưu Thanh Vy 4055824.0 4.191 % 24/02/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 3481249.0 3.597 % 03/11/2015