Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.09 %
  • Khác
    99.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư KGB 6967910.0 7.2 % 14/08/2017
Nguyễn Gia Bảo Chủ tịch Hội đồng quản trị 6727600.0 6.952 % 08/08/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 3481249.0 3.597 % 03/11/2015