Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.09 %
  • Khác
    99.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Gia Bảo Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.17276E7 11.596 % 12/09/2017
Công ty TNHH tư vấn đầu tư KGB 7281466.0 7.2 % 12/09/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 3637905.0 3.597 % 12/09/2017