Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (HAM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thị Phượng 265,750 4.27 % 25/12/2016
Đào Thị Vững 253,580 4.07 % 25/12/2016
Lê Hoàng Nam Chủ tịch Hội đồng quản trị 240,779 3.87 % 28/12/2018
Quách Yến Vân 236,289 3.8 % 25/12/2016
Vũ Thị Thủy 212,605 3.42 % 25/12/2016
Lâm Thị Trúc Hà Thành viên Hội đồng quản trị 200,000 3.21 % 28/12/2018