Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (HAM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thị Phượng 265750.0 4.743 % 25/12/2016
Đào Thị Vững 253580.0 4.526 % 25/12/2016
Quách Yến Vân 236289.0 4.217 % 25/12/2016
Vũ Thị Thủy 212605.0 3.795 % 25/12/2016
Lê Văn Chung 192868.0 3.442 % 25/12/2016
Nguyễn Thị Liên 179038.0 3.195 % 25/12/2016
Đào Vũ Hồng Ngọc 176764.0 3.155 % 25/12/2016