Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội (HAF: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội - Công ty cổ phần 7477200.0 51.567 % 24/03/2017
Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI 3190000.0 22.0 % 24/03/2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall 2464000.0 16.993 % 27/12/2017