Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.15 %
  • Khác
    50.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) 1.372E7 49.0 % 04/05/2016
PTI 7649000.0 27.318 % 04/05/2016
Nguyễn Ngọc Thọ 1503300.0 5.369 % 04/05/2016
Đặng Quốc Tuấn 1501000.0 5.361 % 04/05/2016