Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) 13,720,000 49 % 04/05/2016
PTI 7,649,000 27.32 % 04/05/2016
Nguyễn Ngọc Thọ 1,503,300 5.37 % 04/05/2016
Đặng Quốc Tuấn 1,501,000 5.36 % 04/05/2016