Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế (GTH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Văn Đức 647100.0 23.656 % 05/07/2016
Nguyễn Đăng Bảo Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 312216.0 11.413 % 09/06/2016
Trần Chính Chủ tịch Hội đồng quản trị 262751.0 9.605 % 14/07/2016
Lê Viết Trí 193056.0 7.057 % 15/07/2016
Ngô Thị Lệ Hương Thành viên Hội đồng quản trị 165504.0 6.05 % 08/07/2016