Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.02 %
  • Khác
    92.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cao su Bình Long 5090334.0 51.784 % 26/09/2014
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 1117660.0 11.37 % 31/12/2013
T.A.C 570000.0 5.799 % 31/12/2013
Trịnh Thị Mai Phương 528000.0 5.371 % 22/10/2014
AFC VF Limited 517190.0 5.261 % 01/10/2016
BaoViet Holdings 488915.0 4.974 % 24/07/2009