Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.63 %
  • Khác
    93.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cao su Bình Long 5,090,334 51.78 % 26/09/2014
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 1,117,660 11.37 % 31/12/2013
T.A.C 570,000 5.8 % 31/12/2013
Trịnh Thị Mai Phương 528,000 5.37 % 22/10/2014
AFC VF Limited 517,190 5.26 % 01/10/2016
BaoViet Holdings 488,915 4.97 % 24/07/2009