Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.17 %
  • Khác
    90.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long 5090334.0 50.25 % 26/09/2014
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 1117660.0 11.033 % 31/12/2013
AFC VF Limited 787020.0 7.769 % 13/07/2017
T.A.C 570000.0 5.627 % 31/12/2013
Trịnh Thị Mai Phương 528000.0 5.212 % 22/10/2014
BaoViet Holdings 488915.0 4.826 % 24/07/2009