Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.92 %
  • Khác
    90.08 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long 5090334.0 51.784 % 26/09/2014
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần 1117660.0 11.37 % 31/12/2013
AFC VF Limited 884850.0 9.002 % 19/03/2018
Trần Quốc Bình 533000.0 5.422 % 14/07/2017
Tập đoàn Bảo Việt 488915.0 4.974 % 24/07/2009