Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai (GND: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đức Hoàng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1492600.0 16.584 % 18/11/2016
Nguyễn Đức Dũng 960000.0 10.667 % 28/08/2018
Nguyễn Hoàng Hải Thành viên Hội đồng quản trị 675000.0 7.5 % 18/11/2016
Nguyễn Đức Thắng 563010.0 6.256 % 19/11/2018
Nguyễn Hoàng Linh Thành viên Hội đồng quản trị 502300.0 5.581 % 31/12/2017
Công ty TNHH Xây dựng An Cư 400000.0 4.444 % 18/11/2016
Hoàng Hữu Thăng Phó Tổng Giám đốc 371550.0 4.128 % 28/09/2018