Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.76 %
  • Khác
    88.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 2451154.0 15.807 % 20/09/2018
CTCP Xuất nhập khẩu và đầu tư Thừa Thiên Huế 1795610.0 11.58 % 27/11/2018
Công ty Dệt may Gia Định 1564385.0 10.089 % 31/12/2016
Vũ Thị Ánh Tuyết 1097700.0 7.079 % 10/09/2018
Lâm Tử Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 817910.0 5.275 % 11/11/2016
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 701200.0 4.522 % 10/09/2018