Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.61 %
  • Khác
    87.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 2458454.0 15.854 % 26/12/2018
CTCP Đầu tư T.T.A 1572340.0 10.14 % 31/01/2019
Công ty Dệt may Gia Định 1564385.0 10.089 % 31/12/2016
CTCP Xuất nhập khẩu và đầu tư Thừa Thiên Huế 1492404.0 9.624 % 31/01/2019
Vũ Thị Ánh Tuyết 1097700.0 7.079 % 10/09/2018
Lâm Tử Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 817910.0 5.275 % 11/11/2016
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 727070.0 4.689 % 31/01/2019