Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.27 %
  • Khác
    86.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SSI 1,635,350 11.77 % 01/09/2016
Lê Hùng Đại diện công bố thông tin 1,594,611 11.48 % 31/12/2015
Công ty cổ phần may hàng gia dụng Gilimex_PPJ 856,990 6.17 % 31/12/2015
Nguyễn Hữu Phúc Ủy viên Hội đồng quản trị 700,000 5.04 % 31/12/2015
Lê Thị Diệu Chi 700,000 5.04 % 31/12/2015
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 687,500 4.95 % 31/12/2015
Lion Capital Vietnam 654,562 4.71 % 25/08/2012
AQUATEX BENTRE 650,000 4.68 % 29/12/2014
Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn 649,902 4.68 % 31/12/2015
Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Thùy Dương 534,770 3.85 % 25/08/2012
Tổng công ty Viglacera 512,550 3.69 % 30/06/2015