Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.08 %
  • Khác
    92.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Hùng Đại diện công bố thông tin 2317082.0 12.147 % 18/09/2018
Công ty cổ phần may hàng gia dụng Gilimex_PPJ 1174076.0 6.155 % 18/09/2018
Nguyễn Phương Đông 1005046.0 5.269 % 18/09/2018
Lê Thị Diệu Chi 959000.0 5.027 % 18/09/2018
Nguyễn Hữu Phúc Thành viên Hội đồng quản trị 959000.0 5.027 % 18/09/2018
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 941875.0 4.938 % 18/09/2018
Lion Capital Vietnam 896750.0 4.701 % 18/09/2018
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre 890500.0 4.668 % 18/09/2018
Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Thùy Dương 732635.0 3.841 % 18/09/2018
Tổng Công ty Viglacera - CTCP 702194.0 3.681 % 18/09/2018
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 572742.0 3.002 % 18/09/2018