Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.32 %
  • Khác
    94.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Hùng Đại diện công bố thông tin 2,803,669 12.15 % 18/06/2019
Nguyễn Phương Đông 1,422,361 6.16 % 15/07/2019
Công ty cổ phần may hàng gia dụng Gilimex_PPJ 1,420,632 6.16 % 18/06/2019
Lê Thị Diệu Chi 1,160,390 5.03 % 18/06/2019
Nguyễn Hữu Phúc Thành viên Hội đồng quản trị 1,160,390 5.03 % 18/06/2019
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 1,139,669 4.94 % 18/06/2019
Lion Capital Vietnam 1,085,068 4.7 % 18/06/2019
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre 1,077,505 4.67 % 18/06/2019
Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Thùy Dương 886,488 3.84 % 18/06/2019
Tổng Công ty Viglacera - CTCP 849,655 3.68 % 18/06/2019
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 693,018 3 % 18/06/2019