Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.63 %
  • Khác
    93.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Hùng Đại diện công bố thông tin 1691301.0 12.18 % 11/01/2017
Công ty cổ phần may hàng gia dụng Gilimex_PPJ 856990.0 6.172 % 31/12/2015
Nguyễn Hữu Phúc Thành viên Hội đồng quản trị 700000.0 5.041 % 31/12/2015
Lê Thị Diệu Chi 700000.0 5.041 % 31/12/2015
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 687500.0 4.951 % 31/12/2015
Lion Capital Vietnam 654562.0 4.714 % 25/08/2012
AQUATEX BENTRE 650000.0 4.681 % 29/12/2014
Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Thùy Dương 534770.0 3.851 % 25/08/2012
Tổng công ty Viglacera 512550.0 3.691 % 30/06/2015
SSI 418060.0 3.011 % 22/09/2016