Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.95 %
  • Khác
    96.05 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Hùng Đại diện công bố thông tin 2,927,668 12.2 % 19/08/2019
Nguyễn Phương Đông 1,422,361 5.93 % 15/07/2019
Nguyễn Hữu Phúc Thành viên Hội đồng quản trị 1,185,390 4.94 % 19/08/2019
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 1,139,669 4.75 % 18/06/2019
Lion Capital Vietnam 1,085,068 4.52 % 18/06/2019
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre 1,077,505 4.49 % 18/06/2019
Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Thùy Dương 886,488 3.69 % 18/06/2019
Tổng Công ty Viglacera - CTCP 849,655 3.54 % 18/06/2019