Công ty cổ phần Giống Gia súc Hà Nội (GGS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60.3 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    39.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội 6,638,900 60.3 % 19/09/2016
Công ty cổ phần D&A Việt Nam 1,229,500 11.17 % 19/09/2016
Công ty TNHH XNK Đầu tư và TM Đại Dương 1,020,000 9.26 % 19/09/2016