Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng (GGG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.42 %
  • Khác
    93.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát 3,355,948 34.83 % 10/06/2011
Nguyễn Kỳ Xuân Thành viên Hội đồng quản trị 942,814 9.78 % 10/06/2011
NanJing Automobile Import & Export Co., LTD 751,587 7.8 % 10/06/2011