Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.66 %
  • Khác
    87.34 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Đầu tư Gex 6.4687236E7 15.911 % 30/11/2018
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 1.71184E7 4.211 % 30/11/2018
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 1.5629101E7 3.844 % 22/08/2018