Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.36 %
  • Khác
    91.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Đầu tư Gex 5.39652E7 23.261 % 23/01/2017
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 1.0120101E7 4.362 % 21/03/2017
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 7720000.0 3.328 % 10/11/2016
PTIC.,JSC 7168800.0 3.09 % 03/01/2017