Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    33.39 %
  • Khác
    66.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 2.220029E7 22.865 % 07/06/2017
CTCP Global Mind Việt Nam 2.220029E7 22.865 % 19/10/2017
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (BETRIMEX) 2.220029E7 22.865 % 23/01/2018
Nguyễn Quốc Đán 2.220029E7 22.865 % 08/01/2018
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 2.22E7 22.865 % 07/06/2017
AVH Pte. Ltd. 1.7922535E7 18.459 % 07/06/2017
International Finance Corporation 1.4257291E7 14.684 % 07/06/2017
SACOMBANK 4760999.0 4.904 % 07/06/2017