Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    36.29 %
  • Khác
    63.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 4.4714296E7 23.027 % 10/10/2018
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre 4.440058E7 22.865 % 10/10/2018
International Finance Corporation 2.8514582E7 14.684 % 10/10/2018
CTCP Global Mind Việt Nam 2.220029E7 11.433 % 08/01/2018
Đặng Huỳnh Ức My 1.2259996E7 6.314 % 28/12/2018