Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn 4865000.0 51.211 % 30/06/2015
REE CORP. 1904688.0 20.049 % 13/05/2016
Nguyễn Thành Phúc 1227350.0 12.919 % 15/03/2012
DongA Bank 950000.0 10.0 % 30/06/2015
Chứng khoán Maybank Kim Eng 301400.0 3.173 % 15/03/2012