Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.66 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.54 %
  • Khác
    42.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn 4865000.0 51.211 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 1904688.0 20.049 % 13/05/2016
Nguyễn Thành Phúc 1227350.0 12.919 % 15/03/2012
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 950000.0 10.0 % 30/06/2015
Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng 301400.0 3.173 % 15/03/2012