Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.01 %
  • Khác
    74.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hà Thị Huệ 3907992.0 26.306 % 11/04/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1050632.0 7.072 % 31/08/2016
Vietnam Holding LTD 741776.0 4.993 % 22/12/2017