Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    26.95 %
  • Khác
    73.05 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hà Thị Huệ 3247992.0 21.85 % 31/08/2016
Lê Hồng Thắng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1089700.0 7.331 % 19/12/2016
Lê Hồng Thành Phó Tổng Giám đốc 1056791.0 7.109 % 19/12/2016
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1050632.0 7.068 % 31/08/2016
Vietnam Holding LTD 746976.0 5.025 % 22/09/2017