Công ty cổ phần Petec Bình Định (GCB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần 1274064.0 31.543 % 07/11/2016
Nguyễn Trọng Phát Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 555756.0 13.759 % 24/11/2017
Lương Duy Vân Phó Tổng Giám đốc 303808.0 7.522 % 11/05/2018
Đỗ Thị Phương Thùy 128863.0 3.19 % 07/11/2016