Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (G20: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.13 %
  • Khác
    99.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tập đoàn G.Home 3600000.0 25.0 % 15/03/2016
Trần Thị Kiều Nga Thành viên Hội đồng quản trị 2670000.0 18.542 % 30/06/2015
Nguyễn Quang Dũng 1068900.0 7.423 % 07/02/2018