QUỸ ETF SSIAM VNX50 (FUESSV50: HOSTC)

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 1354700.0 20.15154639175258 % 18/06/2018
Nguyễn Duy Hưng 1700000.0 17.525 % 18/06/2018