Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam (FUCVREIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Công cụ đầu tư cổ phần

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Đầu tư Thảo Điền 4765250.0 95.305 % 20/06/2017