Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    3.43 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.39 %
  • Khác
    90.18 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 1.756673E7 43.698 % 17/01/2019
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre 8089000.0 20.122 % 25/09/2018
Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng 1380000.0 3.433 % 21/08/2015