Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    3.54 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.87 %
  • Khác
    90.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CÔNG TY CỔ PHẦN PAN FARM 1.3328E7 34.174 % 31/01/2018
AQUATEX BENTRE 7839000.0 20.1 % 13/11/2017
Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng 1380000.0 3.538 % 21/08/2015