Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.68 %
  • Khác
    91.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.5518715E8 24.323 % 13/10/2017
Công ty TNHH Bất động sản SGINVEST 6.0083712E7 9.417 % 27/05/2015
Công ty TNHH Đào tạo Golf VPGA 4.2E7 6.583 % 30/09/2015
Công ty TNHH đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Vietexco 3.5E7 5.486 % 03/07/2015
CTCP Đầu tư tài chính và Quản lý tài sản Magnus Capital 2.4973E7 3.914 % 19/06/2015