Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.83 %
  • Khác
    93.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.50436261E8 21.188 % 14/08/2018
Công ty TNHH Bất động sản SGINVEST 6.6861155E7 9.417 % 14/08/2018
Công ty TNHH Đào tạo Golf VPGA 4.67376E7 6.583 % 14/08/2018
Công ty TNHH đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Vietexco 3.8948E7 5.486 % 14/08/2018
CTCP Đầu tư tài chính và Quản lý tài sản Magnus Capital 2.7789954E7 3.914 % 14/08/2018