Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.18 %
  • Khác
    91.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.44650251E8 21.188 % 01/02/2018
Công ty TNHH Bất động sản SGINVEST 6.4289572E7 9.417 % 01/02/2018
Công ty TNHH Đào tạo Golf VPGA 4.494E7 6.583 % 01/02/2018
Công ty TNHH đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Vietexco 3.745E7 5.486 % 01/02/2018
CTCP Đầu tư tài chính và Quản lý tài sản Magnus Capital 2.672111E7 3.914 % 01/02/2018