Công ty Cổ phần Đầu tư Everland (EVG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.48 %
  • Khác
    99.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Đình Vinh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.52E7 25.333 % 10/08/2018
Nguyễn Thúc Cẩn Thành viên Hội đồng quản trị 4500000.0 7.5 % 10/08/2018