Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    62.98 %
  • Khác
    37.02 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lee Jae Eun Chủ tịch Hội đồng quản trị 7006800.0 18.416 % 14/06/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank 2484000.0 6.529 % 11/05/2012
NH Investment & Securities Co., Ltd 2105350.0 5.533 % 04/02/2016
Korea Investment & Securities Co. Ltd 2088925.0 5.49 % 08/02/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV 1775350.0 4.666 % 29/06/2015
Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 1360405.0 3.575 % 19/11/2015