Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    63.01 %
  • Khác
    36.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lee Jae Eun Chủ tịch Hội đồng quản trị 6706800.0 16.959 % 28/02/2017
AGRISECO 2484000.0 6.281 % 11/05/2012
NH INVESTMENT & SECURITIES 2105350.0 5.324 % 04/02/2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV 1775350.0 4.489 % 29/06/2015
Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 1360405.0 3.44 % 19/11/2015