Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    56.83 %
  • Khác
    43.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lee Jae Eun Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,471,200 10.65 % 30/06/2015
AGRISECO 2,484,000 5.92 % 11/05/2012
NH INVESTMENT & SECURITIES 2,105,350 5.02 % 04/02/2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV 1,775,350 4.23 % 29/06/2015
Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 1,360,405 3.24 % 19/11/2015