Công ty Cổ phần Điện Cơ (EME: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.1 %
  • Khác
    96.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Điện Lực Tp.HCM TNHH 1068432.0 28.263 % 02/08/2017
CTCP TMDV Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn 3 500000.0 13.226 % 08/06/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 500000.0 13.226 % 01/06/2017
Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công 440000.0 11.639 % 01/10/2018
Phạm Thị Hồng 266850.0 7.059 % 21/01/2019
Công ty cổ phần Công trình giao thông 258900.0 6.849 % 01/06/2017
Lâm Tích Đường 220000.0 5.82 % 01/06/2017