Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.05 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    59.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 4,595,222 40.05 % 25/05/2016
Hoàng Minh Bách 2,376,689 20.72 % 07/06/2016