Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (EIC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    33.9 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    66.1 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty phát điện 1 9554502.0 26.05 % 28/12/2016
PLPC 7080000.0 19.304 % 28/12/2016
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 4320000.0 11.778 % 28/12/2016
ABBANK 3780000.0 10.306 % 28/12/2016
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) 2880000.0 7.852 % 28/12/2016
Vinaconex JSC 2400000.0 6.544 % 28/12/2016