Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.55 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.93 %
  • Khác
    69.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 1.85329207E8 15.074 % 30/06/2015
VOF Investment Limited 6.0962517E7 4.959 % 31/12/2014
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 5.9544451E7 4.843 % 06/12/2018
Công ty TNHH Chứng khoán ACB 4.8549956E7 3.949 % 06/11/2012