Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội (EBS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    33.72 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    18.85 %
  • Khác
    47.43 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 2,591,100 33.72 % 25/03/2016
Ngô Phương Anh 1,196,000 15.56 % 20/05/2016
CMCI.,JSC 1,106,500 14.4 % 30/06/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 765,000 9.95 % 04/12/2014
MeKong Portfolio Investments Limited 412,900 5.37 % 29/05/2014
Lê Thị Tuyết Nhung 382,000 4.97 % 30/06/2016
Ngô Trọng Vinh Ủy viên Hội đồng quản trị 358,383 4.66 % 24/12/2015
Haebco JSC 253,900 3.3 % 22/12/2015