Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội (EBS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    26.07 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.29 %
  • Khác
    60.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 2591100.0 26.071 % 25/03/2016
Ngô Phương Anh 1497200.0 15.064 % 05/06/2017
CMCI.,JSC 1106500.0 11.133 % 30/06/2016
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 765000.0 7.697 % 04/12/2014
MeKong Portfolio Investments Limited 412900.0 4.154 % 29/05/2014
Lê Thị Tuyết Nhung 382000.0 3.844 % 30/06/2016
Ngô Trọng Vinh Thành viên Hội đồng quản trị 358383.0 3.606 % 24/12/2015