Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk (EAD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Liên 150000.0 5.212 % 18/08/2016
Nguyễn Quang Toàn Đại diện công bố thông tin 132000.0 4.587 % 18/08/2016
Trần Kỳ Hải 100250.0 3.484 % 18/08/2016
Nguyễn Thu Hằng 100000.0 3.475 % 16/05/2017
Bùi Văn Tuấn Phó Tổng Giám đốc 89400.0 3.107 % 18/08/2016